Apple of my Eyes

Sunday, March 19, 2006

First Communion

Justin is already 7 years old, so bilang katoliko dapat na syang mag 1st communion. Akala namin nung una eh wala dito sa place namin dahil nasa lugar kami na bawal mag practice ng sariling relihiyon.

Then , nalaman namin na meron din pala, patago nga lang. Pati yung pari eh di pwedeng magsuot ng damit ng isang pari talaga (sa picture taking lang naman). At nakakatuwa na may mga grupo dito na sinisikap maging malapit sa Diyos kahit nasa lugar na ipinagbabawal nga ang mga ganito.

Kaya kahit malayo kami sa Pilipinas ay nagagawa pa rin ang mga bagay na nakasanayan na ayon sa ating paniniwala tulad ng pagsisimba at iba pa. Hindi nga lang yata nagkakasal ang pari dito.

Some pictures taken during the ceremony.

Posted by Ann :: 11:35 PM :: 1 Comments:

Post / Read Comments

---------------oOo---------------