Apple of my Eyes

Wednesday, June 11, 2008

Rain! Rain!

Inabot kami ng bagyo sa Pilipinas. Nagbabago na talaga ang mundo, akalain mong may bagyo ng summer. Tuwang-tuwa naman ang mga bata dahil madalang silang makaranas ng ulan. Sa simula ay masaya na sila na pinapanood ang pagbagsak ng ulan. Maya-maya nagpaparinig na...masarap daw sigurong maligo sa ulan.

Eh di maligo.....

Posted by Ann :: 7:53 AM :: 16 Comments:

Post / Read Comments

---------------oOo---------------