Apple of my Eyes

Thursday, May 04, 2006

New Template

I would like to thank Mommy Lei (na ewan kung bakit naging mommy eh certified namang single), Dyesebel ng Germany at yung makulit na daga (Kneeko) ng KSA. If not for their being “consistent na reklamador” na ang blog ko ay napakahirap at napakatagal buksan ay hindi po ito mabibihisan.

Nakulitan yata ang may-ari ng KDesigns at kanyang narinig ang kanilang mga reklamo. Hope you like my new template.

Posted by Ann :: 2:56 AM :: 25 Comments:

Post / Read Comments

---------------oOo---------------