Apple of my Eyes

Sunday, August 06, 2006

Ibong AdarnaNapag-aralan nyo ba sa highschool ang Ibong Adarna? Tandaan ko kasi noong kami ay summary na lang ang pinaliwanag sa amin at hindi na gumamit ng libro. Kaya ngayon ko lang talaga unang nabasa ang laman ng librong Ibong Adarna. Sobrang lalim ng mga salitang ginamit at hindi ko maarok...hehehe.

Nagpabili na ako ng tagalog-tagalog dictionary sa Pilipinas pero hindi ko pa rin makita ang mga ibang salita. Kahit si Mr. google ay walang nagawa. Baka naman alam nyo yung ibang meaning ng mga ito eh pakitulungan nyo ako. Ipapasa kasi next week yung project ni Tin2, ang dami pang kulang. Kung kapampangan lang to last week pa sana naipasa.

Ganito ang pagkakagamit ng mga salita:


1. Ang galit ay di nagbabawa, humarap na ang may sala

2. Tuloy luhod sa harapan, halukipkip pa ang kamay.

3. Hayo ng magpahingalay, sa layo ng paglalakbay.

4. Lahat ay nag-unahan na ng pasilid sa praskera

5. Nang sa prasko’y napaloob, walang kibo’t nakaukmot.

6. Ikaapat ng umaga nang maganap yaong pita.

7. Tila mahirap magahis ang subyang sa kanyang dibdib.

8. Hindi ako magkukulang kung kayo ay paglakuan.

9. Ang inip na humilahil noon lamang naging lambing.

10. Nasa bibig namang busal baka na nakasihang.

Posted by Ann :: 7:37 AM :: 46 Comments:

Post / Read Comments

---------------oOo---------------